Na dzień 1.06.2020 do odwołania, Karta Stałego Gracza nie jest włączona do stałej oferty.
 • Warunki ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Karty Stałego Gracza nazywanej dalej Kartą.
 2. Organizatorem oraz wydawcą Karty jest firma MPZ Investments Center sp. z o.o. – właściciel marki Mysterious room.
 3. Regulamin obowiązuje posiadaczy Karty, którym może stać się każda osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia i jest klientem Mysterious Room.
 4. Karta przeznaczona jest dla klientów korzystających z usług organizatora a jej celem jest nagradzanie stałych klientów.
 • Zasady korzystania z Karty Stałego Gracza
 1. Kartę wydaje obsługa Mysterious Room nieodpłatnie na prośbę klienta, nie wcześniej niż po odbyciu pierwszej rozgrywki w pokojach zagadek od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu.
 2. Karta nie jest imienna, tym samym honorowana jest wtedy kiedy zostanie okazana.
 3. Karty są numerowane – każda posiada unikatowy numer.
 4. Podstawową korzyścią z posiadania Karty jest możliwość odbycia darmowej rozgrywki, warunkiem na otrzymanie tej nagrody jest skompletowanie na Karcie stempli potwierdzających wizytę w 7 pokojach, co uprawnia do darmowej zabawy w ósmym.
 5. Wszystkie rozgrywki, które odbywały się będą w ramach programu Karty Stałego Gracza podlegają warunkom ogólnego regulaminu uczestnictwa.
 6. Na Karcie znajduje się 8 pól przeznaczonych na stempel, każdy oznaczony jest ikoną danego pokoju zagadek, stempel otrzymuje się na właściwym polu po grze w tymże.
 7. Jako że w jednej rozgrywce może wziąć udział od 2 do 5 graczy, co daje potencjalnie tyleż samo posiadaczy Karty, ustala się zasadę – 1 stempel po jednej grze.
 8. Do uczestników zabawy należy decyzja czyja Karta zostaje podstemplowana.
 9. Karta zostanie podstemplowana po rozgrywce niezależnie od ceny, za którą odbyła się gra. Rozgrywki w cenie promocyjnej, darmowe, bądź takie, na które został udzielony rabat są wliczane w program Karty i nagradzane stemplem.
 10. Aby otrzymać stempel gracz musi posiadać Kartę przy sobie w dniu odbycia rozgrywki. Stemple nie będą uzupełniane w późniejszym czasie.
 11. Do odpowiedzialności posiadacza Karty należy dopilnowanie by po rozgrywce Karta została podstemplowana w polu odpowiadającemu pokojowi, w którym odbyła się gra.
 12. Karta zawierająca 7 stempli uprawnia do darmowej rozgrywki w ósmym pokoju dla grupy graczy, której liczebność musi być odpowiednia do opisu pokoju, ten znajduje się w cenniku w lokalu, na stronie internetowej oraz w systemie rezerwacyjnym.
 13. Rezerwacja rozgrywki, która w obliczu posiadania 7 stempli na Karcie będzie rozgrywką darmową musi zostać oznaczona w trakcie rezerwacji jako Gra z formą płatności voucher lub płatność na miejscu, ponad to rezerwacja musi zostać dokonana na właściwy pokój to jest ten, którego pole na karcie nie posiada jeszcze stempla.
 14. Karcie mogą zostać nadane dodatkowe korzyści: przykładowo zniżki na organizowane przez Mysterious Room akcje, zniżki na vouchery lub promocje kierowane do posiadaczy/okazicieli Karty. Informacja taka zostanie zakomunikowana klientom na stronie internetowej, kanałach komunikacji typu Facebook oraz w niniejszym regulaminie.
 15. Karty mają swój unikatowy numer, który posłuży głównie weryfikacji ilości zniżek, które zostały przyznane za pomocą jednej Karty, te bowiem będą ograniczone odpowiednimi zapisami w niniejszym regulaminie.
 16. Po uzyskaniu podstawowej korzyści z posiadania karty; to jest darmowej rozgrywki w pokoju zagadek karta nie traci swojej ważności ze względu na punkt 13 niniejszego regulaminu.
 • Dodatkowe korzyści posiadaczy Karty Stałego Gracza
 1. Karta, która posiada 4 stemple uprawnia jej posiadacza/okaziciela do zakupu vouchera Mysterious Room w obniżonej cenie z 120zł do 100zł. Powyższe uprawnienie Karty nadane jest na okres 03.02 – 15.07.2019
 2. Na jedną kartę o danym numerze może zostać zakupionych maximum 2 vouchery miesięcznie.