1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji pokoi oraz zakupu usług przez Użytkowników za pośrednictwem Witryny oraz zasady uczestnictwa w rozgrywce.

1.2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem Witryny oraz zobowiązuje się do poinformowania o tej konieczności pozostałych uczestników rozgrywki.

1.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

1.4. Użytkownik ma również obowiązek zapoznać się przed rezerwacją rozgrywki z polityką prywatności (w stopce niniejszej Witryny)

2. REZERWACJA 

2.1. Dokonanie rezerwacji zaleca się dokonywać poprzez witrynę www.pokojezagadki.pl

2.2. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „REZERWACJE”. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności:

  • wybór pokoju i godziny, następnie kliknięcie przycisku „PRZEJDŹ DALEJ”,
  • w „PODSUMOWANIU” jest podgląd wybranych pokoi; z tego poziomu można zrezygnować i zmienić rezerwację;
  •  wypełnij formularz podając niezbędne dane osobowe (imię, nazwisko, adres email, nr telefonu komórkowego),
  • w polu „UWAGI DODATKOWE/USTALENIA TELEFONICZNE można uwzględnić dodatkowe informacje dla obsługi,
  • złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu,
  • wybór sposobu płatności.

2.3. Użytkownik, który dokonał rezerwacji otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać:

  • nazwę pokoju,
  • datę rezerwacji,
  • godzinę rezerwacji.

2.4. Rezerwacji można również dokonać telefonicznie w godzinach pracy lokalu, w tym celu należy będzie podać wymagane dane osobowe

3. PŁATNOŚĆ

3.1. Płatność za Rezerwację można wykonać gotówką/kartą lub voucherem w Mysterious Room lub za pośrednictwem systemu płatności DotPay.

3.2. Jeśli Użytkownik dokonujący rezerwacji posiada Voucher upoważniający do gry, powinien wybrać go jako sposób płatności podczas dokonywania rezerwacji.

3.3. Ceny wskazane na stronach Witryny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.4. Wszystkie transakcje opłacone z góry nie mogą być anulowane. Jeśli kupujący nie będzie mógł zrealizować zakupionej usługi w wyznaczonym terminie, będzie mógł zmienić termin świadczenia usługi.

4. VOUCHERY

4.1. Vouchery są bezterminowe.

4.2. Vouchery można zakupić tylko stacjonarnie w siedzibie Mysterious Room.

5. OGÓLNE ZASADY GRY

5.1. Każdy przystępuje do gry na własną odpowiedzialność.

5.2. Dzieci do 15. roku życia zobowiązane są przystąpić do gry z przynajmniej jedną osobą pełnoletnią. Osoba ta musi brać czynny udział w rozgrywce.

5.3. Zabrania się uczestniczenia w grze pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

5.4. By skorzystać z usługi należy pojawić się na 15 minut przed zarezerwowanym czasem.

5.5. Gra przeznaczona jest dla grup od 2 do 4 osób.

5.6. Czas gry to 60 minut.

5.7. Osoba rezerwująca ma obowiązek poinformować o zasadach pozostałe osoby uczestniczące w grze.

5.8. Gra niewskazana jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję lub będących w trakcie leczenia psychiatrycznego.

5.9. Zabrania się stosowania rozwiązań siłowych oraz wchodzenia na meble lub elementy wyposażenia pokoju.

5.10. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w Mysterious Room.

5.11. Przed wejściem do pokoju każdy z uczestników gry zobowiązany jest pozostawić rzeczy osobiste w szatni, a sprzęt elektroniczny w zamykanej na klucz szafce.

5.12. Lokal jest monitorowany, udział w zabawie jest równoznaczny z akceptacja tego faktu

5.13. Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

6. IMPREZY I INNE WYDARZENIA

6.1. Wszelkie ustalenia należy podjąć telefoniczne lub mailowo z obsługą Mysterious Room.

6.2. Organizowanie urodzin dla dzieci możliwe jest w dniach od poniedziałku do czwartku.